Stichting RRP

Medische adviesraad

De medische adviesraad wil een raad zijn waarin het draait om tweerichtingsverkeer tussen patiënten met RRP en KNO-artsen. De raad streeft naar een optimale behandeling. Hiertoe ondersteunt ze kennisverspreiding, samenwerking bij onderzoek, diagnosticering en behandeling van RRP. 

Binnen de medische adviesraad vertegenwoordigt de stichting RRP de patiënten met RRP in Nederland. Ze levert input vanuit patiënten en geeft informatie op welke gebieden samengewerkt kan worden met en tussen KNO-artsen. Ze deelt de opgedane kennis, waaronder relevante medische ontwikkelingen, en adviezen met de patiënten.

Binnen de medische adviesraad vertegenwoordigen de aangesloten KNO-artsen hun collega KNO-artsen in Nederland en specifiek die in de academische ziekenhuizen. Ze geven input vanuit hun specialistische kennis en kunde om zo tot gedegen en breed gedragen adviezen te komen. Zij delen opgedane kennis en adviezen met collega’s.

Ben je patiënt of medisch specialist en heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op via e-mail!

Leden - Medisch specialisten

Prof dr. Freek Dikkers – Expertisecentrum Larynxpapillomatose (Amsterdam UMC)

Dr. Jasmijn Herruer – Radboud UMC

Rico N.P.M. Rinkel – Expertisecentrum Larynxpapillomatose (Amsterdam UMC)

Dr. J.E. Wachters – UMC Groningen

Leden - Vanuit Stichting RRP

Margriet Happel – Coördinator Medische Adviesraad

Ton Kattenberg – Secretaris Stichting RRP

Maarten Veger – Voorzitter Stichting RRP