Stichting RPP

“Wij zijn de stichting van en voor RRP-patiënten.”

RRP is een ernstige ziekte die moeilijk te genezen is. Wij willen als stichting graag voor verlichting, erkenning en verbinding zorgen. Alle hulp is welkom! De makkelijkste manier om zelf bij te dragen is door donateur te worden van Stichting RRP. Op Deze manier kunnen wij informatiedagen, lotgenotendagen blijven organiseren en werken aan onze doelen.

    Hoe doneren?

    Donaties kunnen gedaan worden door uw bijdrage over te maken op het rekeningnummer van onze stichting. Als we jaarlijks minimaal 100 donateurs met een minimale inleg van 25 euro per jaar hebben. Dan kunnen we een subsidieaanvraag doen, wat inhoudt dat we meer geld hebben om de belangen van de patiënten met RRP te behartigen. Overmaken kan op NL10 RABO 0367 0261 47 ten name van Stichting RRP. Daarvoor hebben we uw naam, adres en woonplaats nodig. Dit kan u mailen naar: stichtingrrp@gmail.com. Alvast bedankt.

    Reuze bedankt voor uw bijdrage!

    Sinds 2011 heb ik Larynxpapillomatose (of RRP) en ben hier een aantal keer voor geopereerd. Ik heb er mee leren leven en gemerkt dat er stereotypes zijn rondom een hese stem die lastig te veranderen zijn. Ik had een latente behoefte om hier met lotgenoten over te spreken en ook te weten wat de wetenschappelijke vooruitgang is op dit gebied. Daarom ben ik blij dat er nu een stichting is die zich voor deze doelen inzet.

    Maarten