Stichting RRP

Privacy

Stichting RRP verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In deze privacyverklaring zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd. 

Toepasselijkheid 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van de door donateurs, giftgevers, vrijwilligers, collectanten, deelnemers, abonnees op de nieuwsbrief, sollicitanten, project aanvragers en relaties verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens), alsmede data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website van de Stichting RRP. 

Verwerking persoonsgegevens 

Stichting RRP behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. De Stichting RRP verzamelt persoonsgegevens bij het doneren (online en langs andere wegen), het abonneren op de nieuwsbrief (uw e-mailadres en toestemming voor de verzending), bij een bezoek aan De Stichting RRP evenementen en activiteiten. 

Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van: 

 • het tot stand brengen en uitvoeren van uw donatie en/ of donateurschap; • het verzenden van de nieuwsbrief;
 • het werven van vrijwilligers en collectanten;
 • het opstarten van projecten voor fondsenwerving;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • (direct) marketingdoeleinden;
 • het behandelen van geschillen, vragen en klachten;
 • het optimaliseren van de werking van de website;
 • het analyseren en verbeteren van onze dienstverlening;
 • het analyseren van donateurs data en het maken van donateurs profielen, met als doel om onze fondsenwervende acties zo goed mogelijk te laten aansluiten op de wensen en het gedrag van onze donateurs. Wij streven naar passende communicatie aan de juiste persoon op het juiste moment en willen de druk vanuit communicatiekanalen en daarmee irritatie bij de donateur en verspilling van grondstoffen zoveel als mogelijk voorkomen. We gebruiken hierbij geen bijzondere persoonsgegevens en gebruiken de uitkomsten niet voor besluiten die rechtsgevolgen of aanzienlijke impact voor de donateur hebben.

De Stichting RRP verzamelt gegevens zoals (bedrijfs)naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en bankgegevens, gegevens met betrekking tot transacties, donaties, deelname gegevens, of gegevens die relevant zijn indien u met ons in contact treedt of financieel bijdraagt aan onze doelstellingen als donateur, vrijwilliger, collectant of deelnemer aan één van onze acties of evenementen. 

In aanvulling op de persoonsgegevens die u zelf verstrekt aan de Stichting RRP, kunnen wij gegevens verzamelen, vastleggen en verwerken over uw gebruik van onze website(s). Het gaat hierbij om gegevens over de door u gebruikte apparatuur, zoals een unieke device ID, de versie van het besturingssysteem, en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om de Stichting RRP te bezoeken, alsmede gegevens over het gebruik onze website, zoals het tijdstip waarop u ons bezoekt en de onderwerpen die u bekijkt. Ook bekijken we hoe goed onze nieuwsbrief gelezen wordt door het bijhouden van ‘opens en clicks’. 

Soms worden Persoonsgegevens door de Stichting RRP gevalideerd of gecombineerd met informatie afkomstig uit externe bronnen. Zo houden wij onze database up-to-date.

Facebook 

Als u ons liked op Facebook, maken we hiervan een notitie in onze systemen, zodat we u niet twee keer met hetzelfde verhaal hoeven te benaderen, of juist maar één keer met een actie die u aanspreekt. 

De Stichting RRP gebruikt het e-mailadres van haar donateurs en relaties voor Custom Audience targeting via Facebook. Stichting RRP maakt een Custom Audience aan door e-mailadressen van haar leden te uploaden in een advertising-tool van Facebook. Deze groep kan vervolgens worden gekoppeld aan een specifieke Facebookcampagne: alleen deze Facebook gebruikers krijgen de campagne te zien. 

Uw rechten 

We gebruiken uw gegevens om u zo goed mogelijk te kunnen helpen en/of om u schriftelijk, per email of telefonisch te informeren over onze activiteiten. U kunt altijd en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door De Stichting RRP worden verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen of laten verwijderen. Indien u dit wenst kunt u eveneens uw contact-, adres en bankgegevens van ons in een machine leesbaar formaat krijgen, bijvoorbeeld omdat u deze wilt doorgeven aan een andere instantie. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van gerichte informatie over onze dienstverlening die we u per e-mail, telefoon, post en/of SMS sturen. Dit kunt u melden aan De Stichting RRP, door een e-mail naar stichtingrrp@gmail.com te sturen. 

U mag ons ook vragen om uw gegevens uit onze database te wissen. Het kan voorkomen dat wij hier niet altijd gehoor aan mogen geven. Als u bijvoorbeeld donateur van ons bent geweest vereist de Belastingdienst dat wij overeenkomsten 7 jaar bewaren. Ook als u vraagt of wij u niet meer willen benaderen met marketing, moeten we uw naam onthouden om u van onze toekomstige campagnes te kunnen uitsluiten. Als we geen gehoor geven aan uw verzoek, verneemt u van ons uiteraard de reden. 

E-mail 

Indien u zich heeft aangemeld voor onze digitale nieuwsbrief, dan kunt u zich afmelden via stichtingrrp@gmail.com. 

Hoe beveiligt De Stichting RRP gegevens 

Voor de bescherming van uw persoonsgegevens heeft de Stichting RRP fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen. De Stichting RRP maakt gebruik van een beveiligde server die uitsluitend toegankelijk is voor personen die daartoe bevoegd zijn. Eventuele gegevens die u op onze online formulieren invult worden encrypted verzonden. De Stichting RRP schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van hun diensten Persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van verwerker. Al onze verwerkers worden verplicht om uw Persoonsgegevens te beschermen. Met al onze verwerkers sluiten wij overeenkomsten waarin wij dit expliciet opnemen. 

Wij bewaren gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de bovengenoemde doeleinden.

Cookies 

De Stichting RRP gebruikt cookies om haar websites persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Hieronder leest u welke cookies wij plaatsen en hoe u hierin een keuze kunt maken. 

Functionele cookies 

Functionele cookies zorgen er voor dat onze website correct functioneert. Denk bijvoorbeeld aan functionaliteiten zoals het donatieformulier. 

Analytische cookies 

De Stichting RRP maakt gebruik van Google Analytics om informatie te verzamelen over bijvoorbeeld de datum en de tijd waarop iemand onze websites bezoekt en welke pagina’s u daarop bekijkt. We gebruiken deze gegevens om onze sites te verbeteren, om ‘traffic’-statistieken samen te stellen (zoals de tijden van de dag of de dagen in de week waarop de websites de meeste bezoekers trekt) en om de populariteit van de verschillende onderdelen van de site te meten en kan deze niet herleiden tot een computer of individu. 

U kunt de ‘Google Analytics Opt-out Browser Add-on’ installeren om te voorkomen dat onze websites informatie over uw bezoeken doorstuurt naar Google Analytics. 

Social media cookies 

Via onze websites bieden we toegang tot verschillende sociale media zoals Facebook en Google+. Met behulp van zogenaamde social plug ins kunt u onze informatie met anderen delen dan wel deze aanbevelen. 

Daarnaast hebben wij buttons en widgets van de sociale netwerken Facebook en Twitter zodat u eenvoudig informatie over De Stichting RRP op sociale media kunt delen. Deze knoppen zijn stukjes code van de sociale media zelf, en maken gebruik van een cookie. Deze cookie onthoudt dat u ingelogd bent zodat u niet elke keer op Twitter of Facebook 

hoeft in te loggen zodra u iets wilt delen. Om te zien wat social media platformen met persoonsgegevens doen kunt u de privacyverklaringen van Facebook en Twitter inzien. Facebook- en Twitter-cookies worden alleen geplaatst als u tijdens een bezoek aan de De Stichting RRP website bent ingelogd op Facebook en hiervoor toestemming geeft. Door een programma te installeren zoals ‘Disconnect’ voor Chrome en Firefox, kunt u deze functie uitschakelen. 

Personaliseren van reclame-uitingen 

De Stichting RRP maakt voor haar websites gebruik van retargeting van Google (Doubleclick) en Facebook. We gebruiken deze techniek om het aanbod interessanter te maken. Zo is het mogelijk om mensen die al eerder interesse hebben getoond in campagnes of activiteiten van De Stichting RRP op andere websites relevante reclame-uitingen aan te bieden. Het weergeven van deze reclame-uitingen op pagina’s van partners gebeurt met behulp van cookies en een analyse van eerder gebruiksgedrag. Via de links hieronder vindt u specifieke informatie over het weigeren cookies voor de meest gebruikte browsers: 

 • Cookies en Internet Explorer
 • Cookies en Firefox
 • Cookies en Google Chrome
 • Cookies en Safari
 • Cookies en Opera

Onderzoek door middel van enquêtes 

Indien De Stichting RRP, onder zowel donateurs als partners, enquêtes houdt om de klanttevredenheid of interesses te meten. 

Dit onderzoek wordt dan uitgevoerd door een onafhankelijk marktonderzoeksbureau. Het onderzoek wordt uitgevoerd volgens de bestaande richtlijnen omtrent databescherming. 

Doel van informatieverzameling 

Dit onderzoek is niet bedoeld als promotie, maar om de mening en wensen van onze doelgroepen te begrijpen. Er zal geen contact met respondenten worden opgenomen voor verkoop- of promotie activiteiten naar aanleiding van antwoorden. 

Vertrouwelijkheid van uw informatie 

De identiteit van respondenten is vertrouwelijk: gegevens worden niet met derden gedeeld (buiten het marktonderzoeksbureau). 

De antwoorden worden alleen op totaalniveau geanalyseerd, en worden alleen voor marktonderzoek gebruikt. 

Vragen 

Heeft u vragen of opmerkingen over de privacyverklaring van De Stichting RRP, dan kunt u deze richten aan: 

Stichting RRP 

Wega 4 

7904 AV Hoogeveen 

Of via stichtingrrp@gmail.com 

Wijzigingen privacy verklaring 

De Stichting RRP behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De Stichting RRP adviseert u regelmatig de privacyverklaring te bekijken om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd.